Dla zachowania wysokiej jakości produkowanych tulei prowadzimy ciągły monitoring używanych materiałów papierniczych:
 
- gramatura,
- gęstość,
- zawartość wilgoci,
- wytrzymałość na zrywanie,
- wytrzymałość na przepuklenie,
- wsiąkliwość powierzchniowa.
 
Szczególnemu nadzorowi podlegają gotowe tuleje. Badana jest tolerancja wymiarowa oraz wytrzymałość na zaciskanie promieniowe. Dzięki starannym metodom badawczym utrzymujemy wysoką jakość wyrobów oraz gwarantujemy powtarzalność ich parametrów.